AS NOSAS LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

 

PROXECTOS EN CURSO


 

Título do proxecto: CÓDIGO MAIS: New Regional Innovation Health-Ecosystem for strengthening R&D, boosting competitiveness of SMEs and enhancing Public Administration Efficiency in Health Sector

Entidade financeira: Comisión Europea

Programa: Programa Orgánico de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

Duración, desde: 2017 ata: 2020 

En colaboración coa Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

Investigador responsable no grupo REDE: Xosé H. Vázquez

Código do proxecto: 438_CÓDIGOMÁIS_1_ETítulo do proxecto: MarRISK: Crecimiento inteligente y sostenible de las zonas litorales de Galicia y Norte de Portugal mediante la evaluación de los riesgos costeros más importantes en un escenario de cambio climático

Entidade financeira: Comisión Europea

Programa: Programa Orgánico de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

Duración, desde: 2017 ata: 2020 

Investigador responsable no grupo REDE: Xosé H. Vázquez

Código do proxecto: 293_MarRISK_1_E


 

Título do proxecto: Productividad del carbono, desmaterialización y volatilidad de la demanda: un análisis evolutivo de las capacidades y tecnologías en sistemas industriales adaptativos

Entidade financeira: Ministerio de Economía y Competitividad

Duración, desde: xaneiro 2017 ata: decembro 2019       

Investigadores responsables: Xosé H. Vázquez, Maria A. Quintás

Código do proxecto: ECO2016-76625-R


 

PROXECTOS REALIZADOSTítulo do proxecto: Eficiencia y Sostenibilidad del Proceso de Innovación en Entornos Industriales

Entidade financeira: Ministerio de Economía y Competitividad

Duración, desde: xaneiro 2014 ata: decembro 2016

Investigadores responsables: Xosé H. Vázquez, Miguel Rodríguez

Código do proxecto: ECO2013-45706-RTítulo do proxecto: Economía de la Eficiencia Energética en los Sectores Residencial y de Transporte en España

Entidade financeira: Ministerio de Economía y Competitividad

Duración, desde: novembro 2014 ata: decembro 2016        

Investigador responsable: Xavier Labandeira

Código do proxecto: ECO2013-41183-P


 

PROXECTOS CONCURSADOS


 

Título do proxecto: New Oceanides - An ecosystem-based strategy for underpinning research and innovation about interactions between oceans and human health.

Entidade financeira: Comisión Europea

Programa: Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (H2020)

Investigador responsable no grupo REDE: Xosé H. Vázquez

Pendente de resolución


 

TESESAutor: Antonio Sartal
Directores: Xosé H. Vázquez, Josep Llach
Título: Ensaios sobre a Excelencia Operacional: unha interpretación evolicionista do papel das tecnoloxías da información e dos retos medioambientais
Ano de lectura: 2015Autora: Ana Ramos
Directores: Alberto Gago, Xavier Labandeira
Título: Políticas enerxéticas eficientes
Ano de lectura: 2015Autor: Xosé C. Alvarez Villamarín
Director: Alberto Gago Rodríguez
Título: Teoría e práctica da Reforma Fiscal Moderna. 1980-2012
Ano de lectura: 2014Autora: María Isabel Álvarez Vázquez
Directores: José Manuel García Vázquez, Raquel Arévalo Tomé
Título: Impacto do desenvolvemento do talento persoal e organizativo sobre os resultados sostibles da empresa. Evidencia na PYME galega
Ano de lectura: 2014Autor: Joao Carlos de Carvalho Franco
Director: José Manuel García Vázquez
Título: Dinámicas empresariais, relacións transfronteirizas e desenvolvemento local
Ano de lectura: 2013Autor: Xiral López
Directores: Alberto Gago, Xavier Labandeira
Título: Temas económicos relevantes de fiscalidade enerxética
Ano de lectura: 2012Autora: Margarida Robaina Alves
Director: Miguel Rodríguez Méndez
Título: Efectos dunha reforma fiscal ecolóxica en Portugal - Análise de equilibrio xeral
Ano de lectura: 2012Autor: Pedro Sánchez Sellero
Directores: José Manuel García Vázquez, Rosell Martínez
Título: Efectos da inversión extranxeira directa sobre a productividade no sector manufactureiro español
Ano de lectura: 2011


 

TESES EN CURSOAutor: Carlos Groba
Directores: Xosé H. Vázquez, Antonio Sartal
Título: Emerxencia e sistemas auto-organizados: cómo a interacción de axentes simples é capaz de crear comportamentos grupales de nivel superior e maior complexidadeAutor: Luis M. Lozano Lozano
Directores: Xosé H. Vázquez, Antonio Sartal
Título: A transaction cost approach to supply chain collaboration in the automotive industryAutor: Iago Rodicio García
Directores: Xosé H. Vázquez, Antonio Sartal
Título: Limitacións da sabiduría convencional no ámbito da excelencia operativa en entornos de alta variabilidade na demandaAutora: Carla Manuela Rodriguez Teotónio (Universidade de Aveiro)
Directores: Peter Robellink, Miguel Rodríguez
Título: The impact of climate change on the renewable energy sector in Portugal trough an integrated assessment/hybrid approachAutor: Manuel Dueñas Vinuesa
Directores: Alberto Gago, Xavier Labandeira
Título: Barreiras na oferta de Financiación de Inversións en Eficiencia EnerxéticaAutor: Eduardo Bautista Guzmán
Directora: Raquél Arévalo
Título: Efectividade dos Programas de Axudas Públicas á Innovación Empresarial en MéxicoAutor: Federico M. Miretti Oderiz
Directoras: Raquél Arévalo, Elisa Alén
Título: Análise dos Sistemas de Comunicación Empresarial e a súa Efectividade